Bosnia(BA)English (United Kingdom)
Ispis
PDF

ST-PCS7

pro1

Opis/Cilj

 Na ovom tečaju naučiti će te kako implementirati raznolikost inžinjerskih mogućnosti na struktuiran i efikasan način sa SIMATIC PCS 7 process control system. Vježbajući na originalnim SIEMENS PCS7 trening jedinicama, implementirati ćete software za procesnu automatiku fabrike sve do HMI nivo-a. Mogućnosti SIMATIC PCS7 kao integracija svih podsistema, fabričko-usmjereni inžinjering, menadžment podacima i menadžment projekata su zamjenjeni naprednim funkcijama koje omogućavaju efikasan i isplativ inžinjering.


Iskoristite sami pogodnosti integrirane automatizacije procesa i naučite kako da postignete integriran pogled na vašu fabriku.
Zbog ove integracije biti ćete u mogućnosti diagnosticirati greške i ukloniti ih sa sigurnošću. U nastavku, napredni projekti mogu biti kreirani na takav način tako da možete raditi sa višestrukom primjenom. Ovo omogućava vremenski optimiziran i isplativ inžinjering.

 

Sadržaj

   • Upravljanje projektnim podacima sa SIMATIC menadžerom
   • Konfiguracija stanice i mreže
   • Konfiguracija AS funkcija u CFC
   • Konfiguracija nadzora i kontrole u OS-u
   • Konfiguracija sekvenci u SFC
   • Korisnički blokovi - osobine i vizualizacija
   • Sintaksička pravila za SIMATIC PCS 7 inžinjering

     Ciljna grupa

      • Projektni menadžer
      • Projektno osoblje
      • Programer   
      • Inžinjeri za puštanje u rad
      • Konfiguracijski inžinjeri
      • Servisno osoblje
      • Osoblje za održavanje

       

       Uvjeti za pohađanje

       Osnovno znanje iz el. inžinjeringa, kontrolni i povratni kontrolni sistemi i inžinjering kontrole procesa.

        


       apply-online