Bosnia(BA)English (United Kingdom)
Ispis
PDF

ST-BWINCCS

pro1

Opis/Cilj

Ovaj tečaj se bavi sa konfigurisanjem SIMATIC WinCC-a. Također ćete naučiti o nekim WinCC opcijama i dodatcima za odabrane zadatke.

Korištenjem jednostavnih primjera, steći ćete znanje potrebno za jednostavno i brzo korištenje sistema za vaše aplikacije. Savladati ćete cijelu temu pomoću brojnih praktičnih vježbi unutar SIMATIC S7 okruženja.

Prilikom završetka tečaja već biste savladali osnovni software i razumjeli koristi WinCC-ove otvorenosti. Prepoznati ćete interakciju sa drugim SIMATIC komponentama i moći osigurati dostupnost vaše fabrike.

Sadržaj

   • Sistemski pregled SIMATIC WinCC-a
   • Kreiranje projekta
   • Konfiguriranje veza prema SIMATIC S7
   • Testiranje funkcija sa promjenjivom simulacijom
   • Grafički dizajner i grafički prikazi za HMI
   • Bilježenje alarma za reprezentaciju poruka, arhiviranje poruka
   • Bilježenje oznaka za krivu reprezentaciju, arhiviranje izmjerenih vrijednosti
   • Arhiviranje podataka sa "User Archive" opcijom (uvod)
   • Dizajner izvještaja za bilježenje (uvod)
   • Pozadinsko obrađivanje (uvod u "Global Scripts")
   • Praktične vježbe

    Uvjeti za pohađanje

     Osnovno znanje automatizacije

     


    apply-online