Bosnia(BA)English (United Kingdom)
Ispis
PDF

Agrana Brčko Rafinerija šećera

Projekovanje, programiranje, isporuka, montažaipuštanje u rad pogona za proizvodnju pare –Kotao 30 t/h pare

 

TECHNICAL DESCRIPTION


- Doradapostojećeg PLC programa isistemazavizuelizacijupostrojenjazaproizvodnju pare u krugufabrikeStudenAgrana.

- Isporukanove PC operatorskestanicesa 19“monitoromsaminimalnimkaraketristikama: 2GHz dual core, 1GB RAM, HDD 100Gb, HMI Softver (WiCC v7.0) ilicenceza HMI softverza OS stanicu.

- Uskladitialgoritamradapostojećeg PLC programasatehnološkim P&D dijagramomisekvencamaupravljanja.

-Doraditisoftverskeregulatore u PLC programukako bi se postojeći SIPART regulatorimogliizbacitiizupotrebe.

- Upravljanjetrakamaspredera (3kom) promijeniti u smisluda se upravljanjevršisvakimpojedinačnoumjestodosadašnjeggrupnogupravljanjasasva tri pogonaistovremeno.

- DoraditikomunikacijuputemPROFIBUSasapostrojenjemfiltera (s7-200 PLC sainstaliranim EM277 kom. procesorom).

- DoraditikomunikacijuputemPROFIBUSasa DCS sistemomšećerane. Komunkacijudoraditisamosastranekotlovnicepreko DP/DP kaplera.

- Isprogramiratidvanačinareagovanja u slučajuispada gl. napajanja. Razlikovatinormalniradiremontni rad.

- Dodatiupravljanjesa tri nova transporterapepela.

- Dodatiupravljanjesarazgrtačemuglja u bunkeruuglja.

- Doraditivezusa Diamond ormarom (novisistemsavlastitimupravljanjem) nakotlu.

- Dodatimogućnostrada u dvasmjerazapogonspredera. Pogon u mjesnommoduupravljatibezdržanja.

- Sekundarni ID ventilator će se upravljatinovimfrek. RegulatoromputemPROFIBUSa.

- HMI aplikacijuuraditi u WinCC v7.0.

- HMI aplikacijuuraditinadvajezika (engleskiibosanski).

 


Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image