Bosnia(BA)English (United Kingdom)
Ispis
PDF

ST-S7PROG1

pro1

Opis/Cilj

Nakon završetka ovog tečaja polaznik će moći: - Pisati programe i dijagnosticirati greške koristeći S7 software paket  na S7-300/400 PLC-ovima

Sadržaj

 • Upoznavanje sa S7 porodicom kontrolera i konceptima TIA-e
 • Kreiranje projekta i operacije koristeći Simatic Manager
 • Hardware konfiguracija S7 300/400 sistema
 • Primjena i korištenje Symbol Editor-a
 • Programiranje pomoću LAD/STL/FBD Editora
 • Binarne operacije - N/O, N/C, Set, Reset, edge detection
 • Digitalne operacije - Akumulatori, tajmeri, brojači, komparatori
 • Alati za debugging
 • Upoznavanje sa Profibus DP
 • Primjer konfiguracije i aplikacije koristeći ET200S remote I/O
 • Primjer konfiguracije i aplikacije koristeći HMI Touch Panel
 • Primjer konfiguracije i aplikacije koristeći Micromaster MM420
 • Spremanje procesnih podataka u Data blokove
 • Uloga funkcija i funkcijskih blokova
 • Konfiguracija i primjena organizacijskih blokova
 • Obrada analognih vrijednosti
 • Svaka od gore navedenih tema je podržana praktičnim vježbama i primjerima koristeći model pokretne trake i simulator. Funkcionalni primjeri su dati i testirani prilikom tečaja.

Kratak opis

Ovaj tečaj je primarno namjenjen korisnicima koji programiraju PLC-ove drugih proizvođača i žele da migriraju svoje vještine na S7 CPU. Također je prilično prilagođen i servisnom osoblju, sa čvrstom podlogom već postojećih PLC vještina i praktičnim iskustvom, čija uloga traži od njih da izvršavaju zadatke povezane sa programiranjem.Također tečaj pomaže onima koji žele dublje razumjevanje programskog dizajna, izmjena i konfiguracijskih promjena u Totally Integrated Automation okruženju uključujući remote  I/O, HMI and motornu opremu preko Profibus mreže.

Uvjeti za pohađanje

Sposobnost korištenja MS Windows PC (2000/XP), lociranje file-ova, copy i paste objekata /podataka (tekst i sl.). Drag and drop file-ova, objekata/podataka. Korištenje menija i multi-menija, manipulacija prozorima unutar više-prozornog okruženja. potreba MS Windows Help

apply-online