Bosnia(BA)English (United Kingdom)
Ispis
PDF

ST-S7PROG2

pro1

Opis/Cilj

Pri završetku tečaja polaznik će moći da:-
Piše napredne programe, korištenje programskih breakpoint-a, provjeriti rad programa i dijagnosticirati eventualne greške koristeći S7 software paket na S7-300 i S7-400 PLC-ovima

Sadržaj

 • Korištenje struktograma kao metod programskog dizajna
 • Funkcije, funkcijski blokovi i multi-instances (sa primjerima koristeći IEC Timer/Counter)
 • Komande skokova i akumulator operacije
 • Konfiguracija Breakpoint-a kao debugging alata
 • Indirektno adresiranje memorije
 • Integracija pogona (MM420) koristeći PROFIBUS DP
 • Nadzor i kontrola pogona koristeći "Starter" software
 • Koristeći organizacijske blokove grešaka u procjeni Profibus slave downtime-a
 • Menadžment grešaka da organizacijskim blokovima grešaka
 • Analiza sinhronih grešaka sa organizacijskim blokovima
 • Analiza S7 dijagnostičkih podataka
 • Pisanje korisničkih poruka u dijagnostičkom buffer-u
 • Popravke problema i dojave grešaka sa HMI Touch Panel
 • Svaka od gore navedenih tema je podržana praktičnim vježbama koristeći sistemski model, koji se sastoji iz S7- 300 automacijskog sistema,  ET200S distribuirani periferal,  HMI touch panel, MM420 pogona i modela pokretne trake.

Kratki opis

  Tečaj je usmjeren osoblju uključenom u zadatke projektnog inžinjeringa koji bi željeli biti upoznati sa proširenim mogućnostima programiranja SIMATIC S7. Nakon završetka kursa, učesnik će biti sposoban kreirati i struktuirati napredne S7 programe, čineći mogućim efikasan rad sa STEP 7 i smanjenje inžinjerske faze. Tečaj koristi praktičan pristup da bi podržao teorijske aspekte obuke.

Uvjeti za pohađanje

Sposobnost korištenja MS Windows PC (2000/XP), lociranje file-ova, copy i paste objekata /podataka (tekst i sl.). Drag and drop file-ova, objekata/podataka. Korištenje menija i multi-menija, manipulacija prozorima unutar više-prozornog okruženja. potreba MS Windows Help. Polaznik je morao pohađati Siemens ST-S7PROG1 tečaj i imati praktično izlaganje programiranju unutar projektnog okruženja.

 

apply-online